Polityka prywatności

Grupa wpieninach.net zwana dalej "właścicielem" zarządza danymi zgromadzonymi za pośrednictwem systemu rezerwacji online zwanego dalej "systemem".

Właściciel przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dba również o bezpieczeństwo danych zgromadzonych za pośrednictwem serwisu.

Dane gromadzone są za zgodą klienta (rejestrując się w systemie klient wyraża na to zgodę) i obejmują adres poczty elektronicznej, numer IP, oraz telefon. Klient w każdej chwili może zmienić zgromadzone dane oraz zażądać ich usunięcia. Ponadto serwis zbiera dane oglądających witrynę (poprzez pliki cookie) i wykorzystuje je do tworzenia statystyk serwisu.

Właściciel stara się, aby dane zgromadzone i dostęp do paneli klientów były odpowiednio zabezpieczone. Jednak każdy klient powinien przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z systemu. Powinien:
ustalić trudne do odgadnięcia hasło,
zabezpieczyć komputer przed wykradnięciem lub podsłuchaniem hasła,
w przypadku wykradnięcia hasła, jak najszybciej je zmienić,
upewnić się, że po zakończeniu pracy z panelem klienta wylogował się.

Właściciel nie zamierza udostępniać zgromadzonych danych osobom ani instytucjom trzecim. Zamierza natomiast współpracować z odpowiednimi organami w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych.

(c) 2014 - 2021 grafik.lkn.pl
Polityka prywatnościKontakt